Fagmøte om jord 22. november

God jord er kilden til friske avlinger og god økonomi. Hva kan gjøres for å bedre matjorda? Velkommen til åpent fagmøte med erfaringsdeling fra jordfruktbarhetsprosjektet ved Sogn Jord- og Hagebruksskule, #inspirasjonsbøndene Hellek Berge og Kolbjørn Anda, samt tips fra landbruksrådgivere.

Torsdag 22. november, kl. 10.30-17.00

Spørsmål og påmelding innen 8. november til elin@okologisknorge.no OBS: Maks 80 deltakere pga. plassbegrensning.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Møtet arrangeres av Landbrukets Økoløft i samarbeid med SJH.

PROGRAM:

Ordstyrer: Marte Guttulsrød

10.00 Registrering, kaffe og noe å bite i
10.30 Velkommen, v/Marte Guttulsrød fra Landbrukets Økoløft og Aksel Hugo, rektor ved Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH)
10.40 Om Landbrukets Økoløft, v/representant fra Norges Bondelag
10.45 Økologi, jord og regenerativt landbruk i Norsk Landbruksrådgiving, v/Hege Sundet, NLR Østafjells
11.30 Teori og metoder for bedre jordhelse og karbonbinding i kornproduksjon, v/Hellek Berge,
#inspirasjonsbonde, Gvarv gård i Telemark
12.20 Varm, økologisk lunsj
13.20 Hvorfor Småbrukarlaget satser på økologisk landbruk, v/Brit Inger Skaar, Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag
13.30 Nye tilnærminger til økt fruktbarhet i landbruksjord, v/Martin Beck, landbruksrådgiver fra
Danmark
14.30 Jordfruktbarhetsprosjektet på SJH, v/Per Thunshelle, gardsbestyrer, og Nat Mead, lærer
15.20-15.40 Beinstrekk og kaffe
15.40 Motivasjon for og erfaringer fra jordfruktbarhetstiltak i fôrdyrking, v/Kolbjørn Anda,
#inspirasjonsbonde, Leikvoll gard i Rogaland
16.30 Spørsmål og svar
16.55-17.00 Vel hjem, v/Marte Guttulsrød og Aksel Hugo

Last ned programmet her:

Last ned (PDF, Unknown)