Sogn Jord- og Hagebruksskule er den einaste i landet

Fyrste skuledag bydde på nye elevar frå både innland og utland.

Les heile saka frå Porten her.