Ny utgåve av Mathåndverk

Bladet kan du lesa her:

http://mediadigital.no/digitalemagasiner/mathandevek/0218V-1/index.html

Frå følgeskrivet:

“De fem regionale Kompetansenettverkene for Lokalmat i Norge har samarbeidet om å utgi en ny utgave
av fagbladet Mathåndverk. Dette har vi klart og resultatet er en digital versjon som er publisert på Landbruksnytt. I tillegg har vi trykt opp et mindre opplag. Gjennom god støtte av Tun Media har vi fått en tydelig designmal samtidig som vi har fokusert på å lage et godt faglig innhold med relevante vinklinger for målgruppen vår. Vår ambisjon er å produsere og utgi en ny utgave i 2019.”