Dagseminar i utvikling og leiing av familiebedrifter

2. og 3. juni vert dagseminara “Det nye – korleis skape nytt, utvikling og vekst gjennom god leiing” arrangert i Indre Sogn og Skei. Kurshaldar er psykolog Petter Ingebrigtsen, som har solid erfaring med familiebedrifter i landbruket. All informasjon finn du her.