Overtar tradisjonsrik økologisk gard

Anders Øyvind Sund skulle overta heimgarden, men ville lære meir om økologisk landbruk fyrst. Difor valde han SJH.

Søndre Grøtting gård i Rendalen, Hedmark har vore drive økologisk heilt sidan 1976. Anders hadde lært mykje heime, men innsåg at det ville vere lurt å læra å tenkja nye løysingar. I dette intervjuet fortel han om livet på skulen og framtidsplanane.

Tur til den lokale fjelltoppen Prest i starten av Vg2.

  • Kvifor byrja du på SJH?

Jeg begynte på SJH for å lære mer om økologisk landbruk. Planen videre er at jeg skal ta over gården til foreldrene mine, og da ønsket jeg å være så godt forberedt som mulig. Jeg har hjulpet til med gårdsdriften hjemme i mange år, men tenkte det ville være bra å lære litt om andre måter å drive økologisk landbruk på. Når man har vokst opp på en gård er det lett å fortsette som før, uten å tenke over hvorfor man gjør som man gjør. Jeg håpet skolen ville gi meg en mulighet til å se gården utenfra, slik at jeg kunne finne nye løsninger og driftsmetoder. I planleggingsoppgaven i Vg3 valgte jeg å skrive om min egen gård. Slik fikk jeg en god oversikt over driften, og over hva vi har på gården.

Full konsentrasjon i foredlingsfaget.

  • Når var du elev ved skulen?

Fra 2015 til 2017.

Anders og medelev Lasse snikra på fritida for å gjere ferdig taket over saga på SJH.

  • Kva arbeider du med no?

Nå arbeider jeg hjemme på gården til foreldrene mine. Vi driver økologisk, med 25 kyr og 400 mål dyrka mark. Jeg er med i fjøset, jobber litt i skogen, og gjør en del av traktorarbeidet. I tillegg holder jeg på å lære meg mer om kontorarbeidet man har på en gård, slik at jeg får en bedre oversikt over driften.

Anders er tømrar og har sjølv bygd den nye delen av fjøsen heime.

  • Korleis har tida på skulen påverka deg/arbeidet?

For meg var menneskene jeg ble kjent med noe av det viktigste jeg sitter igjen med fra SJH. Det var et veldig godt miljø, og for meg var skolen starten på noen gode vennskap jeg håper vil vare lenge. Gjennom studieturene vi var på, og gjennom undervisningen, har jeg også fått et klarere bilde av hvordan jeg vil drive, men også hva jeg ikke synes er vellykket. Fjøsbesøkene vi var på har gitt ideer til hvordan et eventuelt fremtidig fjøs kan se ut, og det er nyttig å lære om andres erfaringer både når det gjelder vellykkede løsninger, og løsninger de ikke er fornøyde med.

  • Kva er dei beste minna frå SJH?

Det er noen minner å velge mellom, men bygginga av badstuen, og alt det innebar, der er det mange artige stunder å se tilbake på. Dansekursene jeg holdt, det får også fram et smil når jeg tenker tilbake.

Glimt frå badstua. Fotomodell ukjend 😉

  • Kvifor er økologi viktig?

Økologi er viktig for å ta vare på matjorda og artsmangfoldet. I tillegg handler økologi om miljøansvaret vi har, noe vi tar hensyn til ved å produsere mest mulig av fôret vårt selv, og ved å ikke bruke sprøytemidler. Gården har blitt drevet økologisk i over 40 år, og vi ser blant annet at bruken av fast husdyrgjødsel har vært utrolig viktig for å bygge opp matjorda. Vi krosser bygg for å redusere kraftfôrbruken, og det er givende å slippe å kjøpe inn et produkt som lages i en helt annen verdensdel. Økologi handler også om å ta hensyn til dyrenes naturlige behov, og man driver gjerne ikke så intensivt som mulig. Å ta godt vare på dyra gjør at arbeidet i fjøset blir kjekkere for bonden.

Reparering av sålabb med skjærebrennar i Vg2 – det er oftast billegare og meir miljøvenleg å reparera enn å kjøpe nytt!

  • Kva er planane vidare?

Planen framover er å forhåpentligvis få tatt over gården. Gårdsdriften fungerer fint slik det er i dag, så de neste årene vil nok gå med til å jobbe noenlunde slik som før. Det er også noen prosjekter på gang, vi skal nydyrke nesten 100 mål, der det frem til nå har vært skog. Noen byggeprosjekter rundt om på gården blir det nok også. Vi har nok arealer til å produsere grovfôr og kross til enda flere dyr enn vi har i dag, særlig etter at nydyrkinga er ferdig. Derfor vurderer jeg også å starte med litt kjøttfe. Investeringskostnadene er lave, og når man i tillegg har nok fôr, kan denne produksjonen bli en grei ekstrainntekt.

På Søndre Grøtting gård: Anders og kjærasten Åse Vaage Amundsen, også tidlegare SJH-elev.