Ledige stillingar i gardsbarnehagen

Spiren gardsbarnehage søker to pedagogiske leiarar frå august 2018. Vi er en privat barnehage som er inspirert av pedagogikken til Rudolf Steiner. Barnehagen ligg midt på tunet til økologiske Sogn Jord- og Hagebruksskule. Vi fylgjer årstidene og er ein del av livet på garden gjennom heile året.

Her kan du lese meir om Spiren gardsbarnehage. Her kan du lese meir om livet i Aurland.

Vi ynskjer personar med:

Relevant utdanning

Erfaring med Steinerpedagogikk

Evne til å fylgja livet på garden

Leiareigenskapar for store og små

Empati for natur og menneskje

Stillingane er 100 % frå august 2018. Løn etter tariffavtale. Søkjar må kunne syna fram politiattest.

Send søknad til spiren.barnehage@gmail.com

Søknadsfrist 31. mars.

Har du spørsmål? Kontakt pedagogisk leiar Audhild Bjune: 57 63 36 89 / 913 99 375