Spreier kunnskap om jordfruktbarheit

Etter JM Vibhoda Holtens oppfatning står økologisk landbruk overfor ikkje mindre enn ein revolusjon. Kanskje ble frøet til å tenkja desse tankane sådd på SJH?

Vibhoda starta i alle fall landbruksutdanninga si her. I dag arbeider han med å spreie kunnskap om korleis ein kan auke fruktbarheita i matjord. Dette er eit høgaktuelt tema både i Norge og i verda – og på SJH. Vibhoda er fagleiar i stiftinga VitalAnalyse med arbeidsstad på sjølvaste Kongsgården på Bygdøy i Oslo. SJH er blant aktørane som er så heldig å få dra nytte av kunnskapen til sin gamle elev!

Vibhoda undersøker jorda på SJH ved hjelp av sonde. Med sonden kan pakkingssjikt og redoksforhold i jord målast på ein enkel måte på staden. Spadeprøva er eit anna svært nyttig verktøy til å undersøka jordstruktur med meir.

SJH og VitalAnalyse har nemleg nyleg inngått samarbeid om eit treårig prosjekt med mål om å teste ut ulike metodar for å auke jordfruktbarheita og utvikla SJH til ein demonstrasjonsgard for desse metodane. Formidling er ein viktig del av prosjektet og i Vibhodas og VitalAnalyses arbeid elles, til glede og nytte for både elevar, lærarar, bønder, landbruksrådgivarar og andre interesserte.

I dette intervjuet fortel Vibhoda om tida på SJH og kva for ein betyding skulegangen her har hatt for han.

Geitemjølking på sommarkurset på Sinhjarheim 18. juli 1994. Even Hov vekte oss kl 05.00, så gjekk det slag i slag gjennom dagen med mjølking, ysting, vedhogst, måltid og kos.

– Kvifor byrja du på SJH?
–Jeg begynte på SJH fordi jeg var veldig interessert i å lære mer om økologisk landbruk og ville lære om å drive gård i praksis. Økologisk landbruk var for meg den gang ei krysning av interessa mi for miljøvern og for jord og planter. Dessuten var jeg glad i å drive med kroppsarbeid. Derfor begynte jeg.

– Kva år gjekk du på SJH?
– 1993–1995.

Avgangsklassa ved SJH i mai 1995. Hagebrukslærar Nat Mead og husdyrlærar Olav Ellingsen er sikkert kjende fjes for dei fleste.

Kva arbeider du med no?
– I dag er jeg fagleder ved VitalAnalyse hvor vi holder kurs for bønder om jordfruktbarhet og regenerativt landbruk, og driver rådgiving for bønder og dyrkere.

Korleis har tida på skulen påverka deg/arbeidet?
– Tida på SJH ga meg den beste starten for å forstå gangen på en gård. Jeg kom ikke fra gård, så jeg hadde mye å lære, både i teori og praksis. Siden studerte jeg på Ås, hvor jeg også lærte mye, men forståelsen for landbruk fikk jeg på SJH. Kunnskapen fra SJH har jeg tatt med meg videre i livet – i jobb og privat.

Kva er dei beste minna frå SJH?
– Det må være praksisuka i skogbruk på Frønningen. Og de gangene jeg skapte noe med mine egne hender, og flotte turer på fjellet.

Førjulstur til Voss i desember 1994 saman med medelevane Tor Egil Pedersen og Jorun Vrålstad.

Kvifor er økologi viktig?
– Økologisk landbruk er viktig fordi det gir en forståelse av hvordan mat kan dyrkes uten å skade ressursgrunnlaget, det vil si matjorda. Jeg må også si at jeg etter hvert har fått en forståelse av at «vanlig» økologisk landbruk har en vei å gå videre for å nå sine mål. Slik at jordlivet virkelig trives, slik at jordfruktbarheten og humusinnholdet virkelig øker, og slik at vi kan ta ut gode avlinger av god kvalitet, og ikke ser oss fornøyd med stadig lavere avlinger enn i konvensjonelt landbruk. Det er mulig, men krever at vi stikker fingeren enda dypere ned i jorda, og lukter og føler og kjenner hvordan jordlivet virkelig har det. Jeg tror økologisk landbruk står overfor en ny liten revolusjon. Det er nødt til det – ellers blir økologisk landbruk kunstgjødsellandbruk uten kunstgjødsel!