Ei lokal bedrift som hjelper tidlegare domfelte med å komme seg tilbake til samfunnet