Jordfruktbarhetskurs

Tre lærere og en elev fra SJH deltok i januar på modul 1 av jordfruktbarhetskurset som holdes på Fokhol Gård. Etter et fullsatt kurs i 2017, arrangerer VitalAnalyse en ny runde i år. Kurset er et utdannelsesløp i regenerativt landbruk, og er åpent for både økologiske og konvensjonelle bønder og gartnere. 

Tekst og foto: Heidi Schie, elev ved SJH

Kurset gir mulighet til, i både teori og praksis, å lære hvordan vi med en utvidet forståelse av matjorda og plantedyrkinga kan vitalisere kulturplantene og bygge ei fruktbar jord med mer humus. De tre dagene i kursets første modul handlet om grunnleggende begrep og forståelse av ei fruktbar jord. Vi fikk ny og grundig lærdom om jordas kjemi, og hvor viktig det er å se plantene og jordlivet som en helhet. Mer teknikk og jordarbeiding fører til flere problemer. Roter vi i jorden, får vi mer spiring av ugress. Utvikler vi jorden i motsatt retning, endrer vi habitatet til ugresset. Vi får dermed en ”roligere” jord med mer soppstruktur der vi har oppnådd dette. Men ugressfrøene vil alltid ligge i jorda. Blandingskulturer er derfor gull, fordi de blant annet reduserer muligheten for at ugresset spirer.

I løpet av de tre intensive dagene på Fokol, var vi også innom temaer som huminsyredannende prosesser, sopp, bakterier, bokashi og virkningen av preparater som styrer de mikrobielle prosessene. Kursdeltakerne ble også oppfordret til å ta med to spadeprøver fra gården sin. Den ene skulle være tatt fra dyrka innmark, og den andre i kanten av jordet som ikke var dyrket eller kjørt på. Disse brukte vi til å ta tester av jorda: risteprøve og karbonattest.

Vi fikk også en grundig gjennomgang av Albrecht-analysen. En analyse der man får en detaljert rapport på de forskjellige næringsstoffene som er til stede i jorda, og en 3-årig plan for å balansere disse. Den viser blant annet jordas evne til å holde på næringsstoffer, pH, organisk materiale, humus og kationer. Vi tolket også resultatet av Albrecht-analysen som var tatt på SJH i mars 2017.

Kurset blir holdt av Friedrich Wenz, Dietmar Näser og Martin Beck i samarbeid med VitalAnalyse ved JM Vibhoda Holten. De er utrolig dyktige i sitt fagfelt, og inspirerte forsamlingen til gode samtaler og spørsmål. Jeg gleder meg allerede til andre samling i april. Da skal vi ta for oss flatekompostering og dyrking i et permanent grønt system.