Ledige plassar på ystekurs

Er du ystelysten? Me har nokre få ledige plassar på kurset “Lokal foredling av mjølk del 2” fra 30. oktober til 3. november. Kurset krev at du har innføringskurs eller relevant erfaring. All info her: https://sjh.no/ressurssen…/…/lokal-foredling-av-mjolk-del-2/