Ønskja nye og gamle elevar velkomne til det heilt spesielle skuleåret

For berre nokre få år sidan var Sogn Jord- og Hagebruksskule sterkt truga av nedlegging. Då rektor Aksel Hugo ønskja 44 elevar velkomne til nytt skuleår denne veka, var det nærast symbolsk at sola skein frå blå himmel.

Les heile saka frå Porten her.