– Skulen har satt økologisk landbruk på dagsorden

I år er det 100 år sidan Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland blei grunnlagt. Skulen er i dag den einaste heiløkologiske landbruksskulen i landet.

Les heile saka frå Nationen her.