– Turistane set uendeleg stor pris på å få oppleva ysting

Elevar ved Sogn jord- og hagebruksskule mjølkar geiter for hand og ystar brunost tre veker i sommar på Sinjarheim. Mest for læringa sin del, men det er også svært populært blant fotturistane. 

Les heile saka frå Porten her.