Ledige stillingar på SJH

I tillegg til dei fire faglærarstillingane som har søknadsfrist 2. juni, er det no lyst ut fylgjande stillingar på SJH med søknadsfrist 16. juni:

Agronom (100 %): http://rubrikk.sfj.no/vis/stillingledig/3384419

Fagarbeidar (50 %): http://rubrikk.sfj.no/vis/stillingledig/3384421

Prosjektleiar – kurs og marknadsføring (50 %): http://rubrikk.sfj.no/vis/stillingledig/3384497

Prosjektleiar – mjølkeforedling (50 %): http://rubrikk.sfj.no/vis/stillingledig/3384499

All informasjon finn du via lenkene over. Interesserte er velkomne til å ta kontakt med adm. leiar Venke Sjursen tlf. 57 63 71 33 / 901 22 866 eller e-post: venke.sjursen@sfj.no. Søknad med fullstendig CV skal registrerast og sendast elektronisk (A-sak 17/4908).