Tok over skulen i to dagar

Lærarar og tilsette reiste på personalsamling i Bergen, og elevane fekk ansvaret for fjøs, gartneri, gardsbutikk, internatkjøkken, grøn omsorg, vaktmeister med meir.

Les heile saka frå Bondebladet her.