En kommende jordrevolusjon

Fredag 10. februar deltok jeg sammen med seks andre elever på et jordseminar i Landbrukets Hus i Oslo. Seminaret hadde vært avholdt tidligere, og da var det flere av lærerne våre som deltok. Deres begeistring inspirerte oss til å reise da det grunnet stor interesse ble satt opp en ekstra runde.

Tekst: Sara Overgaard Jensen, elev ved SJH         Foto: Jon Magne Vibhoda Holten

Seminaret utvidet spesielt kunnskapen vår innenfor jordarbeid og kompostering, og ga oss en ny inngang til dette. Lærdommen vi fikk, kan overføres til enhver dyrkningsfilosofi – og det var nettopp noe av det som fenget oss.

Dagen handlet i korte trekk om å skape en fruktbar jord, noe som henger uunngåelig sammen med det å skape en levende jord. Nettopp det levende i jorden er noe vi ofte overser i vårt rutinepregede jordarbeid. I virkeligheten er det mer liv i jorden enn man kan se med det blotte øye. Organismene som holder hus der nede, er de som sikrer næring til plantene vi dyrker. Ved å ivareta organismenes behov, stimulerer vi samtidig plantenes vekst, og resultatet blir en sunn jord uten avrenning – med liv som sikrer plantehelse og en forbedret jordstruktur.

Det lyder nesten for godt til å være sant; men med danskene Martin Beck og Erik Frydenlunds grundige gjennomgang av biologiske prosesser og praktiske erfaringer, var vi ikke tvil om at det var noe særdeles banebrytende ved metodene deres. De har hentet inspirasjon fra både bønder og gamle landbrukstekster.

Som Martin og Erik selv uttalte, er det en jordrevolusjon på gang. Mange europeiske bønder har allerede tatt skrittet mot en mer fruktbar jord, og med den stigende interessen spås tendensen også å treffe norske bønder.

Vi som reiste er i hvert fall veldig inspirerte, og er klare for å teste den nye kunnskapen vi har blitt gitt.

God jordrevolusjon!