Banebrytande slakteri i Vik

Veterinær og kontrollør frå Mattilsynet, Jan Albert Loopstra, fortel engasjert om kva ein ser etter for å sjå at dyret er frisk.

Vikja slakteri er ikkje som andre slakteri. Skeptiske til uviklinga i bransjen, med færre slakteri og lengre transport av dyr, bestemte driftige bønder i Vik seg for å handle.  Bøndene gjekk saman for å byggje opp eit økologisk slakteri i Vik sentrum, for å betre dyrevelferden og kvaliteten på sluttproduktet. Vg3-elevane i faget foredling tok turen denne veka, og fekk innsyn i den spanande bedrifta.

Hjå Vikja er det bonden sjølv som følgjer dyra heilt til det siste. På dagsordenen stod ei ku, som kom frå garden Vangje eit steinkast unna slakteriet. Minimal transport saman med kjende bønder, gjer at dyra ikkje blir unødvendig stressa. Betre kan det ikkje gjerast. Under kvar slakting er Jan Albert på plass, veterinær og kontrollør for mattilsynet, for å undersøke dyret før og etter slakt.  Etter slakt går  han gjennom indre organ og tarmsett. Hjarte, lunger og lever har alle indikatorar på korvidt kua har vore frisk eller ikkje. Etter grundig gjennomgang var det ikkje tvil om at kua var godkjent.

Elevane får halve skrotten å bryne seg på. Dette skal bli til pølser. Det er mykje arbeid å foredle kjøt, god teknikk er viktig for å få flyt i arbeidet. Men med mange hender i sving og flittige elevar går det ikkje lenge før kjøtet er beina ut og ligg i kjøtverna. Beina blir teke vare på og seld som kraftbein.

Spekepølser av hjortebukk som elevane var med å jakte i haust.

I haust skaut bygg-lærar Thorvald ein kollosal hjortebukk saman med elevane. Vi har med oppkverna kjøt frå denne og nytta anledninga til å få stappa spekepølser. Med utstyret til eit moderne slakteri går det verkeleg unna med pølsestappinga! Elevane fekk fort merke at tarmen sprakk dersom ein ikkje fulgte på med nok tarm ettersom kjøtet vart stappa.

“Ein skal tore å stole på råvara”, er mantraet til Olav Bøe. Inspirert av Arne Brimi meiner økogründeren at dersom råvara er av ypperste kvalitet står smaken seg godt utan all verdas med krydder og smakstilsettingar.

Lasse var mektig imponert over spekeloftet, der spekeskinker- og pølser hang tett i tett.

Besøket på slakteriet var både lærerikt og inspirerande. Vikja står som eit symbol på at dersom ein går får ord til handling er det mogleg å få gode ting til å skje.

Takk til Olav Arnar Bøe og Vikja slakteri som tok så godt i mot oss!

Les meir om Vikja her: http://vikja.no.