Jari kan boltra seg på flunkande nytt kjøken

Renoveringa og utbygginga av Sogn Jord- og Hagebruksskule byrjar å gi godt synlege resultat; nytt kjøken er oppe og går og skjelettet av mellombygget mellom internatet og undervisningsbygget er kome opp.

Les heile saka frå Porten her.