Frøseminar på Fokhol

To lærarar, to praktikantar og fire elevar frå Sogn Jord- og Hagebruksskule reiste til frøseminar på den biodynamiske garden Fokhol 25. og 26. november. Her er eit reisebrev skrive av elevane Frida og Laura:

Stemningen var høy og engasjementet stort. Jan Velema fra Holland fortalte om plantekultivering gjennom tidene, om biologisk mangfold, seleksjon, plantepollinering og om forskjellen på forbruker og bonde. Jasper Kroon fra frøfirmaet Solhatt fortalte om vedlikeholdelse og utvikling av sorter, og litt om hva Solhatt driver med til daglig. Tom Harald Eckell fortalte blant annet om en mangfoldig sortsutvikling på egen gård, og Regine Andersen, leder i Oikos, innledet en samtale med kursets andre deltagere om erfaringer innenfor feltet. Stephen Barstow fortalte om flerårige planter, om Norwegian Seedsavers og om hvordan man som hobbybonde kan bidra til utviklingen av nye sorter av grønnsaker. Regine Andersen, som har doktorgrad i internasjonal forvaltning av plantegenetiske ressurser i landbruket, snakket om bønders rettigheter til såvare og om grasrotinitiativer for større plantemangfold i verden. Sist, men ikke minst, fortalte Susanne Friis Pedersen fra NORSØK om overveielser i forbindelse med anvendelse av genressurser fra andre land, blant annet i forbindelse med quinoadyrking i Norge.

15304351_1203634386386492_1158558401580331365_o

 

Alle deltagere spurte, fortalte og tok notater, og mellom foredragene spiste vi vidunderlig grønnsaksmat, som understreket viktigheten av temaet: å ta vare på og utvikle frø, så vi kan fortsette å dyrke gode grønnsaker. Om kvelden var vi vitne til en strålende solnedgang, og særlig for oss fra SJH, var det skjønt å se solen igjen etter mange uker uten sol i Aurland! Etter kurset fikk vi lov til å se hvor Solhatt holder til, på gården Alm Østre. Her hadde de flere forskjellige slags frøsorteringsmaskiner og hundretusenvis av frø. Vi fikk omvisning og en grundig introduksjon til deres arbeid.

Da vi sent lørdag ettermiddag var på vei hjem, tror jeg alle var takknemlige for å bli inspirert av nye og spennende mennesker. Vi husket hvor viktig det er å reise ut for å komme hjem med ny viten og nytt engasjement. Og hvor viktig det er å se solen en gang imellom!

15369040_1203635019719762_8007980966297556810_o