Ane og Paul Einar kinner smør til rømmegrøten. Rømmen til den har de og laget. Etter de først hadde melket kyrne.