Økologisk bygging og ”brubygging”

Agronomane på Sogn Jord- og Hagebruksskule avsluttar skulegangen med intensivkurs i økologisk bygging, i å samarbeide, og i å utvikle samkjensle med brør og søstrer i andre land.

Les hele artikkelen om Russlandturen fra tidskriftet Økologisk Landbruk her.