Isrosa

“Sogn Jord- og Hagebruksskule er Sogn og Fjordane fylkeskommune sitt vidaregåande opplæringstilbod i Aurland. Skulen underviser i økologisk landbruk og berekraftig samfunnsutvikling, og det økologisk drivne gardsbruket ved skulen er det viktigaste klasserommet. Det var her Øystein Skjæveland (41) fekk inspirasjon til å starte bedrift med gardsproduksjon av herleg, økologisk iskrem. Økologisk er in. På Øyafestivalen er til dømes økologisk mat det ”diggaste” alternativet!”

Les meir om tidliger elev Øystein Skjæveland og Isrosa (pdf, 1.5mB)