1

Lekter for festing av skifer er på plass og likeiins kassene med skiferstein