Matkontaktar

Kari Støfringsdal

Kari er utdanna faglærar i husstell frå Stabekk og har i mange år drive med kurs og førdrag om mat og matkultur. Ho har vore med å gjeve ut bøkene Fjordamat, Alle Tiders Fjordsamat og Ta kaka. Ho byggjer no kurslokale på garden der ho skal drive med kurs i brødbaking og kakebakst for publikum.

Tlf. 57 72 71 43 /95 14 6531
E-post: kari@fjordamattunet.no

Hanne Frosta

Årets Kjøkkensjef 2005, Årets Bondelagskokk 2006. Oppteken av lokale råvarer, smakar og økologi. Hanne vil blant anna hjelpe deg å finne dine smakar med utgangspunkt i dine råvarer og lokalt særpreg.

Tlf: 95 45 42 55
E-post: mmmchef@hotmail.com

Ragnhild Nordbø

Næringsmiddelkandidat. Driv rettleiing innan småskala mjølkeforedling.

Tlf: 48 10 79 52
E-post: ragnhild.nordbo@gmail.com

Pascale Baudonnel

Ysteteknolog frå Surgères i Frankrike. Ein av tre eigarar av Undredal Stølsysteri. Geitebonde.

Tlf: 97 01 63 34
Epost: baudonnel.pascale@gmail.com

Gunnar Nagell-Dahl

Matatache hos fylkesmannen i Hordaland, næringsutvikling på matområdet som arbeidsfelt, festival leiar matfestivalen i Bergen. Bakgrunn som kokk, marknadsføring og bedriftsøkonomi. Produktutvikling i større næringsmiddelverksemd, samt salssjef innan fiskeribransjen, kurshaldar.

Tlf: 55 57 21 50
E-post: fmhognd@fylkesmannen.no

Rune Bønes

Rune Bønes driv eit lite gardsbruk i Bergen kommune. Har bygd opp Bønes Gardsmat. Vareutvalet omfattar eit bredt spekter av ulike varer, med pølser, pålegg, spekemat og middagsmat som dei viktigaste. Han har mange medaljar frå fleire høve for produkta sine.

Tlf: 99 24 83 77

Eivind Vangdal

Forskar ved Bioforsk Ullensvang. Vangdal er oppteken av kvalitet, smak og smaksvariasjoner. Vil rettleie deg innan saft og siderproduksjon, men òg andre frukt- og bærprodukt. I tillegg har Eivind kompetanse på dyrking av frukt og bær.

Tlf: 90 62 80 35
E-post: eivind.vangdal@bioforsk.no

Jakob Sætre

Er matkontakt for slakting og kjøtforedling o.l.

Tlf: 95 08 56 91

Sjur Hermann Rørlien

Er matkontakt for ølbrygging.

Tlf: 40 84 08 21
Epost: sjurhr@hotmail.com