Gardsbutikk

Opningstider  Kontakt
Måndag – onsdagKl. 11–16Tlf. 415 30 741
Torsdag – fredagKl. 11–17E-post: gardsbutikken.sjh@vlfk.no
LaurdagKl. 11–14Følg oss på Facebook og Instagram

Mat som gjer deg glad!

I den Debio-godkjende gardsbutikken vår, finn du eit breitt utval av økologiske daglegvarer. Ein rekkje av produkta kan du kjøpe i lausvekt; slik kan me redusere på både pris og plastemballasje. I den rikhaldige kjøledisken finn du grønsaker, frukt og bær produsert ved SJH. Me sel og eigne foredla produkt som til dømes eplesaft og mjølkesyregjæra grønsaker. Utanom sesongen importerer me frukt og grønt, slik at me alltid har eit godt, økologisk utval.

I ysteriet på skulen vert det mellom anna produsert ferskost, yoghurt, kvitost, gamalost og rømme. Me har også foredla mjølkeprodukt frå Rallarrosa Stølsysteri, fellesstølen der skulen sine geiter er om sommaren. Du finn dessutan varer frå andre lokale småskala produsentar, til dømes:

Kvar onsdag og fredag får me levert nybakte brød frå Marianne Bakeri og Kafe.

Andre varer (som gjer deg glad)

Økologiske bomullskle med SJH-logo, ein rekkje bøker og kontorrekvisita har me alltid inne. Og du finn flotte, bærekraftige gåveartiklar hjå oss – til dømes leiker, hageutstyr og eit stort utval økologiske velværeprodukt.

Sal på marknader

Me deltek på ein rekkje marknader i løpet av året, til dømes i Aurland, Lærdal og Bergen. Følg med på Facebook eller kontakt oss om du ynskjer å møte oss på marknad!