Søk nå!

Velkomen til Sogn Jord- og Hagebruksskule!

Søk online

Eller last ned søknadsskjema:

Søknadsskjema og vedlegg sendes til:

Sogn Jord- og Hagebruksskule
Skulevegen 24
5745 AURLAND

eller per e-post til: sjh@sfj.no

Du kan òg søkja på www.vigo.no

www.vilbli.no kan du lesa om vidaregåande opplæring i alle fylka i landet.

Særskilt tilrettelagt opplæring: her finn du vedleggsskjema for søknad til vidaregåande opplæring, samt meir informasjon og handbøker.