Elevinfo

Elevråd

Ved alle vidaregåande skular skal det vere eit elevråd. Elevrådet skal mellom anna arbeide til beste for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane.

Elevrådet 2016/2017:

  • Fagerland, Elisabeth
  • Sund, Anders Øivind
  • Terjesson, Gaute
  • Thorsen, Marthe

Elev- og lærlingombod

Venke Nordeide, Elev- og lærlingombod i Sogn og FjordaneTreng du hjelp til å løyse ei sak? Lurer du på kva rettar og plikter du har som elev eller lærling? Ta kontakt med elev- og lærlingombodet, som har teieplikt.

Venke Nordeide
Elev- og lærlingombod i Sogn og Fjordane
venke.nordeide@sfj.no
Mobil: 99541913

Meir informasjon om ombodsordninga finn de HER

Lenker/nedlastingar