SJH – Skule for livet!

Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) er ein vidaregåande skule som underviser i økologisk landbruk. Gardsbruket ved skulen er det viktigaste klasserommet vårt, og heile garden er økologisk driven. Du er velkomen til å bli agronom hos oss!

Elevopptak som normalt hausten 2015

Onsdag 10. desember vedtok fylkestinget i Sogn og Fjordane at dei er innstilt på å løyve 20 millionar kroner til ekstraordinært vedlikehald av Sogn Jord- og Hagebruksskule. Dei vedtok også […]

Les mer
Økologisk bonde

Årets unge bonde støtter SJH

Økobonden Tor Jacob Solberg Østfold ble kåret til årets unge bonde. Vi på ”økoskulen” måtte derfor ta en kort prat med ham om betydningen av utdanning innen økologisk landbruk! Tor […]

Les mer
Jorblanding for økologisk oppal av planter

Neste års jordblanding er klar!

På Sogn Jord- og Hagebruksskule har vi no laga ein eige fullpotent økologisk jordblanding klar for over 150 000 planter til grønsak- og sommarblomster for neste år. Når vi skal […]

Les mer