SJH – Skule for livet!

Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) er ein vidaregåande skule som underviser i økologisk landbruk. Gardsbruket ved skulen er det viktigaste klasserommet vårt, og heile garden er økologisk driven. Du er velkomen til å bli agronom hos oss!

Aurlandsseminaret 2015!

Programmet er klart! Den levende matjorda og beitebruk er hovudtema.  Velkomen og til mange spennande workshops! Kor kjem maten frå? Frå jorda, sjølvsagt. Difor handlar Aurlandsseminaret 2015 om nett det […]

Les mer

Økodrøm leder dansker til SJH

Mens norske økoforbrukere ser mot Danmark og misunner danskene for det økologiske utvalget, reiser danske agronomelever til lille Aurland og SJH for å bli økologiske bønder. Det har alltid vært […]

Les mer
Geit, Killing

Travle dagar på geiteskulen!

Tradisjonen tro kom dei fyrste killingane rett etter nyttårsaften. SJH er ein av to skuler med geit i Noreg og den einaste som driv økologisk. Denne veka er elevane tilbake […]

Les mer