SJH – Skule for livet!

Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) er ein vidaregåande skule som underviser i økologisk landbruk. Gardsbruket ved skulen er det viktigaste klasserommet vårt, og heile garden er økologisk driven. Du er velkomen til å bli agronom hos oss!

Personaltur til Flekke

Tilsette på skulen hadde ein flott tur via Vik til UWC (United World college) Flekke i Fjaler – 1. til 3. juni 2014. Eit av satsingsområda ved UWC er berekraftig […]

Les mer

Internasjonale besøk på SJH

Fire ulike grupper med internasjonale gjestar kjem til Sogn Jord- og Hagebruksskule 16.-20. juni 2014. 30 bachelor- og master-studentar i økologisk landbruk frå UniKassel/Witzenhausen, Tyskland kjem til Aurland – som […]

Les mer