SJH – Skule for livet!

Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) er ein vidaregåande skule som underviser i økologisk landbruk. Gardsbruket ved skulen er det viktigaste klasserommet vårt, og heile garden er økologisk driven. Du er velkomen til å bli agronom hos oss!

IMGP6837

Bli agronom i økologisk landbruk- søk nå!

Økologisk mat er i vekst. Bli agronom i økologisk landbruk. SJH er landets einaste heiløkologiske landbruksskule. Det vert lagt stor vekt på praktisk undervising. Norske matkjedar har auka salet av […]

Les mer
Spiring_2

No er det spiretid!

No er tida komen for å så mange av urtene og dei fyrste grønsakene våre. Elevane lærer om heile oppalsprosessen frå såjord til utplanting. Det er mogleg å bestille oppalsplanter […]

Les mer
Den levende jora

Aurlandsseminaret 18-21.mars

Den levende matjorda og beitebruk er hovudtema under årets seminar.  No er påmeldinga i gang! Gardbrukarar, matprodusentar og alle som er opptekne av korleis maten vert produsert er velkomne. Kor […]

Les mer