SJH – Skule for livet!

Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) er ein vidaregåande skule som underviser i økologisk landbruk. Gardsbruket ved skulen er det viktigaste klasserommet vårt, og heile garden er økologisk driven. Du er velkomen til å bli agronom hos oss!

Økodrøm leder dansker til SJH

Mens norske økoforbrukere ser mot Danmark og misunner danskene for det økologiske utvalget, reiser danske agronomelever til lille Aurland og SJH for å bli økologiske bønder. Det har alltid vært […]

Les mer
Geit, Killing

Travle dagar på geiteskulen!

Tradisjonen tro kom dei fyrste killingane rett etter nyttårsaften. SJH er ein av to skuler med geit i Noreg og den einaste som driv økologisk. Denne veka er elevane tilbake […]

Les mer

Elevopptak som normalt hausten 2015

Onsdag 10. desember vedtok fylkestinget i Sogn og Fjordane at dei er innstilt på å løyve 20 millionar kroner til ekstraordinært vedlikehald av Sogn Jord- og Hagebruksskule. Dei vedtok også […]

Les mer
Økologisk bonde

Årets unge bonde støtter SJH

Økobonden Tor Jacob Solberg Østfold ble kåret til årets unge bonde. Vi på ”økoskulen” måtte derfor ta en kort prat med ham om betydningen av utdanning innen økologisk landbruk! Tor […]

Les mer