SJH – Skule for livet!

Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) er ein vidaregåande skule som underviser i økologisk landbruk. Gardsbruket ved skulen er det viktigaste klasserommet vårt, og heile garden er økologisk driven. Du er velkomen til å bli agronom hos oss!

Då var endeleg nytt skuleår i gang

I flott solskinn ynskte rektor Bjørg Fritsvold i dag 45 elevar velkomne til nytt skuleår på Sogn Jord- og Hagebruksskule. Ordførar Noralv Distad ynskte og alle velkomne til Aurland kommune. Me […]

Les mer

Skulestart 25. august 2014

Sogn Jord- og Hagebruksskule har skulestart litt seinare enn dei andre vidaregåande skulane; 25.08.2014, kl. 09.00. Søknaden til skulen har i år vore svært stor, og 49 elevar (Vg2 og Vg3) har […]

Les mer

Grønsaker, ost og blomar

Flotte økologiske grønsakerer frå skulegarden er for sal i gardsbutikken no. I tillegg er der ost frå Rallarrosa stølsysteri, blomar og mykje, mykje meir. Gardsbutikken og gartneriet har eiga facebookside, […]

Les mer